Liên hệ

Tổng công ty Dung Dịch Khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí

Tầng 6 - 7, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 173, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84.4) 35140350 - (84.4) 38562861 | Fax: (84.4) 38562552 | Email: dmc@pvdmc.com.vn | Website: pvdmc.com.vn

Videos

Giới thiệuBan lãnh đạo Tổng công ty

Please Wait...