Điện thoại:

0254 362 4499

(Hỗ trợ 24/7)

Địa chỉ:

35 đường 30/4, phường 9

Vũng Tàu, Ba Rịa - Vũng Tàu

 

DMC sẽ sớm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh vào năm 2023

Đến hết tháng 10/2023, DMC sẽ đạt doanh thu hơn 427 tỷ đồng (tương ứng 111% kế hoạch doanh thu năm 2023), lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 28,2 tỷ đồng (tương ứng 171% kế hoạch) . lập kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023), đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trước 03 tháng.

24 Nov 2023 xem thêm