Giới thiệu

Giới thiệu chung về chi nhánh DMC-RT

Ra đời năm 2010, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật (Chi nhánh DMC –RT) là đơn vị hàng đầu chuyên về nghiên cứu phát triển, ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí Việt Nam.
 

Các lĩnh vực hoạt động chính:
  • Nghiên cứu và phát triển các loại hóa phẩm
  • Dịch vụ kỹ thuật trong ngành Dầu khí
  • Nghiên cứu và Phát triển các loại hóa phẩm cho ngành dầu khí, bao gồm:
  • Hóa chất dung dịch khoan
  • Loại bỏ cặn chất vô cơ và hữu cơ
  • Dung dịch xử lý axit
  • Các sản phẩm làm sạch dầu và chất bôi trơn, nước ...
  • Chất chống ăn mòn cho pha nước và khí
  • Lựa chọn vật liệu sơn phủ
  • Lựa chọn vật liệu Anodic và Cathodic