Dịch vụ

Dịch vụ downstream

DMC-RT cung cấp Dịch vụ đảm bảo tính toàn vẹn của công trình, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị thông qua việc thiết kế, xây dựng, vận hành, ngừng hoạt động và bảo dưỡng từ trên bờ đến ngoài khơi trong ngành dầu khí cũng như tất cả các ngành khác: 

Các Dịch vụ đảm bảo tính toàn vẹn của công trình của DMC-RT mang đến Khách Hàng:
 •  Tối đa hóa độ tin cậy, tính khả dụng, khả năng bảo trì (RAM) của thiết bị
 • Tăng cường năng suất và lợi nhuận của nhà máy
 • Cải thiện an toàn và giảm rủi ro
 • Giảm chi phí bảo trì và kiểm tra
 • Cải thiện an toàn và hiệu suất của người lao động
 • Tối ưu hóa tiết kiệm

Dịch vụ Quản lý Tính toàn vẹn công trình:
 • Kiểm tra cơ sở rủi ro
Chứng nhận API 580, 581
 • Phân tích phá hủy
 • Kiểm soát ăn mòn bên trong
Chứng chỉ Online Retrieval 1,2
 • Kiểm soát ăn mòn bên ngoài
Chứng chỉ NACE CP 1, 2, 3, 4
 • Kiểm tra bể và đường ống
Chứng nhận API 653, 570
 • Dịch vụ Bảo vệ Cathodic
 • Thiết kế hệ thống bảo vệ Cathodic
 • Kiểm tra và Khảo sát Hệ thống Bảo vệ Cathodic
 • Lắp đặt
 • Bảo trì