Dịch vụ

Dịch vụ phòng thí nghiệm

Chi nhánh DMC- RT cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm cụ thể: 
  • Phân tích thông số của dung dịch khoan;
  • Phân tích các thông số của dầu thô;
  • Phân tích các thông số và ảnh hưởng của các loại hóa phẩm như: chất diệt khuẩn, scale inhibitor, chất ức chế ăn mòn, chất khử oxy, chất phủ;
  • Ăn mòn điện hóa;
  • Kiểm tra phá hủy