DMC gặp mặt cán bộ hưu trí nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nhân ngày Người cao Tuổi Quốc tế 1/10/2017, Tổng công ty Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí đã tổ chức chương trình gặp mặt và thăm hỏi các cán bộ Hưu trí khu vực phía Bắc.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của CBCNVDMC đến các cán bộ hưu trí. Đồng thời, đây cũng là một trong những dịp để các cán bộ hưu trí gặp gỡ giao lưu và cập nhật các thông tin về hoạt động của Tổng công ty.
Tại đây, bên cạnh việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đại diện Tổng công ty đã thăm hỏi, chúc thọ và tặng quà cho các cán bộ hưu trí của Tổng công ty.Ông Trần Hoài Nam - Phó Ban TC&PTNNL tặng quà mừng thọ các cán bộ Hưu trí
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC