Tin tức DMC

Lưu huỳnh -  Sản phẩm kinh doanh chiến lược của DMC

Lưu huỳnh - Sản phẩm kinh doanh chiến lược của DMC

(21/07/2017)
Lưu huỳnh là một trong những loại hóa chất được sử dụng như là nguyên liệu công nghiệp. Lưu huỳnh được dùng chủ yếu để sản xuất axit sulfuric, là đầu vào chính để sản xuất phân bón, ngoài ra nó ...
Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

(03/07/2017)
Sáng ngày 30/6/2017 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã họp và thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và ...
Tổng công ty DMC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng công ty DMC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(30/06/2017)
Ngày 29/6/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
Copyright 2017 © PVDMC