Tin tức DMC

DMC bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh doanh và Phó Chánh Văn phòng

DMC bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh doanh và Phó Chánh Văn phòng

(18/01/2019)
Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC), trong tháng 1 năm 2019, Tổng công ty DMC đã tổ chức ...
DMC-ITS: Vinh dự đón nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018

DMC-ITS: Vinh dự đón nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018

(02/01/2019)
Năm 2018, Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) trực thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Sao vàng đất Việt. Sự kiện mốc son đánh dấu ...
Copyright 2017 © PVDMC