Tin tức DMC

DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

(09/03/2017)
Ngày 08/3/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phấm Dầu khí đã tổ chức kỷ niệm 27 năm thành lập và chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Tại đây, toàn thể CBCNV Tổng công ty đã cùng ...
DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

(22/02/2017)
Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xây dựng được chuỗi cung ứng hóa chất cho các hoạt động của ngành dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu ...
Copyright 2017 © PVDMC