DMC-WS thành công đến từ tập thể

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 của Chi nhánh Tổng công ty DMC-Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan (DMC-WS) vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu đạt 253,4 tỉ đồng đạt 103% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 79% kế hoạch năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 tỉ đồng đạt 157% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 74 % kế hoạch năm 2017.

Là đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí nên Chi nhánh Tổng công ty DMC- Công ty TNHH dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan (DMC-WS) thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) phải chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc khi giá dầu giảm mạnh, duy trì ở mức thấp trong thời gian dài. Bước vào năm 2017, các nhà thầu dầu khí vẫn chưa có kế hoạch khoan trở dẫn đến khối lượng công việc giảm sút làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động. Lường trước những khó khăn, đồng thời, được sự hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty DMC, Chi nhánh DMC-WS đưa ra các chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng hiệu quả, điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh nhằm phù hợp với tình hình thực tế để đạt được hiệu quả tối đa, các giải pháp giúp ổn định tinh thần cho người lao động để họ yên tâm gắn bó và nỗ lực cùng đơn vị vượt qua khó khăn. Chính điều này đã góp phần tạo nên kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu đạt 253,4 tỉ đồng đạt 103% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 79% kế hoạch năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 tỉ đồng đạt 157% kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt 74 % kế hoạch năm 2017.
Trong giai đoạn vừa qua, DMC-WS đã cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 04 giàn của Vietsovpetro và cung cấp dịch vụ hóa chất khai thác cho PCVL, vì vậy, doanh thu của 2 lĩnh vực này đã đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác marketing, thương mại hợp đồng được DMC-WS chú trọng thực hiện nên đã mang lại kết quả khả quan khi các khách hàng cũ tiếp tục tin tưởng sử dụng dịch vụ và ký kết thêm nhiều hợp đồng dịch vụ mới. Đặc biệt, DMC-WS đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các hóa chất thay thế để hoàn thiện hệ dung dịch khoan bản quyền của DMC-WS qua đó, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, DMC-WS sẽ tiếp tục lựa chọn, xây dựng hệ dung dịch khoan gốc dầu, gốc tổng hợp để kịp thời đưa ra cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
 
Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm của DMC-WS 

Những kết quả của chi nhánh DMC- WS đạt được còn có sự góp sức tích cực của các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên. Công đoàn DMC-WS đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thêm vào đó, công đoàn DMC-WS còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu cho CBCNV tham gia. Chính những hoạt động ấy, đã góp phần ổn định tinh thần, tăng cường tính đoàn kết tập thể tạo niềm tin cho người lao động để họ yên tâm làm việc tại đơn vị.
Đối với Đoàn thanh niên, đội ngũ lao động trẻ, khi đơn vị gặp khó khăn, họ đã phát động chương trình thực hành tiết kiệm đến toàn thể đoàn viên thanh niên, chủ động nhận thực hiện hoạt động làm sạch và bảo dưỡng bồn chứa dung dịch muối tại căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng VSP. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Đoàn thanh niên DMC-WS đã góp phần tiết kiệm khoảng 467 triệu đồng cho DMC- WS.
Bước vào quý IV/2017, DMC –WS tiếp tục đẩy mạnh khâu chăm sóc khách hàng để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát sinh; Linh hoạt trong chào giá dịch vụ, đàm phán để đảm bảo hiệu quả trong thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; Tiếp cận và tham gia đấu thầu cung cấp hóa chất khai thác cho các kháchhàng mới; Tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ dung dịch khoan bản quyền của DMC, chuyển hướng cung cấp đại trà các hóa phẩm và hệ dung dịch khoan của DMC; Đầu tư phát triển lĩnh vực cung cấp thiết bị, hóa chất, phát triển cung cấp thiết bị ngoài ngành; Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực có đủ kỹ năng và các chứng chỉ quốc tế nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho chi nhánh… 
 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC