DMC tuyên dương tập thể xuất sắc, cá nhân tiêu biểu Quý II/2019


Nguồn lực con người luôn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Nhận thức rõ tầm quan trọng và để động viên, khích lệ, nêu gương kịp thời những cá nhân, tập thể xuất sắc đã có đóng góp lớn vào kết quả SXKD chung của DMC trong thời gian qua. Ban Lãnh đạo DMC đã quyết định tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Quý II/2019, gồm 03 tập thể xuất sắc và 10 cá nhân tiêu biểu đến từ các Ban/Văn phòng và các đơn vị thành viên.

Ba tập thể xuất sắc là đại diện đến từ khối Kinh doanh, Dịch vụ và khối Văn phòng. Trong Quý II/2019, Ban Kinh doanh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, lợi nhuận vượt 82% kế hoạch đề ra. Thành công của Ban chủ yếu đến từ kinh doanh sản phẩm truyền thống như hoá chất cho lọc hoá dầu, hoá chất cho khai thác…Bên cạnh đó, Ban Kinh doanh đã ký mới một số hợp đồng cung cấp hoá chất cho lọc hóa dầu; trúng thầu cung cấp hoá chất khai thác cho một số nhà thầu, liên doanh tại Việt Nam, đây là cơ sở để Ban thực hiện thành công kế hoạch các Quý tiếp theo.
Đóng góp phần không nhỏ vào kết quả SXKD Quý II/2019 là dịch vụ hóa kỹ thuật do DMC-WS thực hiện. Trong Quý, DMC-WS đã cung cấp dịch vụ cho 6 giếng khoan, hoàn thành vượt mức 64% kế hoạch doanh thu và vượt mức 302,3% kế hoạch lợi nhuận. Kết quả đạt được một lần nữa khẳng định sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo và CBCNV DMC-WS.
Trong Quý II/2019, bên cạnh việc ghi nhận kết quả từ lĩnh vực kinh doanh và cung cấp dịch vụ là sự đóng góp từ khối Văn phòng. Sau thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu liên quan, Ban Kế hoạch-Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Chiến lược phát triển DMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trong đó xác định giá trị cốt lõi, mục tiêu, quan điểm phát triển, mô hình hoạt động DMC và các đơn vị thành viên…Ban đã hoàn thành báo cáo thị trường dự án sản xuất khí công nghiệp với đối tác BIG (Thái Lan), hoàn thành các thủ tục và được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí của DMC tại Nghi Sơn.
Bên cạnh thành công của các tập thể, DMC tuyên dương, khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu đã luôn cố gắng, tận tụy cống hiến hết mình vì công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của DMC trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2019.
Việc tuyên dương, khen thưởng không chỉ là sự tôn vinh, ghi nhận và động viên tinh thần đối với các tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa để mỗi tập thể, cá nhân có thêm động lực phấn đấu, tạo niềm tin, sự gắn kết của CBCNV đối với DMC. Đây sẽ là một trong những nét văn hóa, truyền thống góp phần không nhỏ vào sự phát triển của DMC.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC