DMC: Tổ chức khoá đào tạo theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 -OHSAS 14001:2015

Trong hai ngày 9&10/7/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí đã phối hợp cùng Công ty QMS Việt Nam tổ chức 02 khoá đào tạo “Nhận thức  phiên bản ISO 9001:2015-OHSAS 14001:2015” và khoá học đào tạo “Đánh giá viên nội bộ theo phiên bản ISO 9001:2015-OHSAS 14001:2015” cho hơn 50 CBCNV tại Công ty Mẹ-DMC và các Chi nhánh tại Hà Nội.

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-14001 và OHSAS 18001 là hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, song hành cùng hoạt động của Tổng công ty DMC ngay từ những năm đầu thành lập. Việc áp dụng hệ thống quản lý tích hợp ISO-OHSAS từ công tác quản lý, điều hành đến các hoạt động sản suất kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực cho Tổng công ty DMC, góp phần tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học và gây dựng thương hiệu cho Tổng công ty DMC trên thị trường trong và ngoài nước.
Thông qua khoá đào tạo, các học viên đã được cập nhật các thông tin, quy định mới liên quan đến việc chuyển đổi HTQL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2004 -& ISO 14001:2008 sang phiên bản  tiêu chuẩn ISO 9001:2015-ISO 14001:2015. Đồng thời, các học viên cũng hiểu rõ vai trò quan trọng của hệ thống quản lý trong quản lý, điều hành công việc và được trang bị những kỹ năng cơ bản để triển khai công việc trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý đặc biệt là hoạt động đánh giá nội bộ tại DMC.
 

Toàn cảnh khoá đào tạo 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC