DMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Sáng ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty DMC
 
Tham dự đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV PVN cùng các ông/bà đại diện các Ban chuyên môn PVN. Về phía DMC có Chủ tịch HĐQT DMC Trương Đại Nghĩa, Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng, các ông/bà là Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc DMC cùng các cổ đông tham dự đại hội.
 
Chủ tịch HĐQT Trương Đại Nghĩa chủ trì Đại hội
 
Đại hội đã lắng nghe và đóng góp ý kiến vào các báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiễm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT DMC; Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát DMC; Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;…
Báo cáo nêu rõ, bước vào năm 2018 xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch còn nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, điều hành hoạt động SXKD, luôn bám sát thị trường và phát triển khách hàng mới; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và các dịch vụ trên bờ; hoàn thiện hệ thống dung dịch riêng của DMC để gia tăng giá trị thương mại … Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác rà soát, tiết giảm các chi phí quản lý; đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá các sản phẩm/dịch vụ đầu vào; thực hiện tái cấu trúc thu gọn bộ máy hoạt động tại Công ty Mẹ; tái cấu trúc các đơn vị hoạt động không hiệu quả (năm 2018, DMC đã thoái vốn 2 đơn vị thành viên là DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung), góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty Mẹ với lợi nhuận đạt 42,64 tỉ đồng đạt 313,5%.
Lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động SXKD của DMC chính là cung cấp dịch vụ dung dịch khoan với doanh thu 643,5 tỷ đồng, và lợi nhuận đạt 46,3 tỷ đồng, đạt 128,6% kế hoạch năm.
Năm 2018, DMC cũng nỗ lực triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Có thể nhắc tới việc DMC đang phối hợp cùng Quantum IR (Mỹ) để triển khai cung cấp dịch vụ camera kiểm soát nhiệt độ, rò rỉ cho các khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí; phối hợp với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) và Air Products (Mỹ) để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phương án hợp tác sản xuất khí công nghiệp.
 
Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng báo cáo tại Đại hội

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2019, Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng cho hay, nhiệm vụ chính của tổng công ty chủ yếu tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ theo chiến lược phát triển DMC; nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường chất lượng sản phẩm/dịch vụ để có thể giữ và mở rộng thị trường đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của DMC; chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục sản phẩm kinh doanh mới; tập trung cung cấp một cách ổn định các sản phẩm cho giai đoạn vận hành các nhà máy lớn trong ngành Dầu khí, tiếp tục mở rộng thị trường ngoài ngành.
Năm 2019, DMC tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy; đột phá trong các hoạt động SXKD, thay đổi, cải tiến trong cơ chế thúc đẩy, phát triển hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ và thương mại; đổi mới công tác quản trị nhằm phát huy sáng tạo, nhiệt huyết của CBCNV; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú ý đến việc phát triển các dòng sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của DMC.
 
Cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

Tại đại hội,  các cổ đông cũng thẳng thắn đưa ra nhiều câu hỏi thảo luận và các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của DMC. Với tinh thần minh bạch, rõ ràng các câu hỏi đã được Ban lãnh đạo DMC đã trả lời một cách đầy đủ, chi tiết.
 
HĐQT DMC chúc mừng Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng trúng cử vào vị trí Ủy viên HĐQT

Để kiện toàn tổ chức DMC, Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT DMC với ông Tôn Anh Thi; bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc DMC là người đại diện phần vốn của PVN tại DMC, làm Ủy viên HĐQT DMC. 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC