DMC: Tích cực thực hiện Tái cấu trúc Tổng công ty

Tích cực thực hiện Tái cấu trúc tại đơn vị, trong tháng 09/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Tổng công ty DMC) tiếp tục kiện toàn thu gọn bộ máy tổ chức tại Công ty Mẹ từ 06 Ban xuống còn 05 Ban chức năng. 

Cụ thể, Tổng công ty DMC đã giải thể Ban Kỹ thuật-An toàn-Môi trường chuyển bộ phân Kỹ thuật về Ban Kế hoạch- Đầu tư, bộ phận An toàn – Môi trường– Chất lượng sát nhập vào Văn phòng. Việc sát nhập này nhằm tinh gọn bộ máy và đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của từng bộ phận.
 
Chủ tịch HĐQT Trương Đại Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Việt Hưng
 
Sau khi ổn định tổ chức, chiều ngày 03/10/2018 Tổng công ty DMC đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hưng – Nguyên Trưởng Ban Kỹ thuật- An toàn- Môi trường giữ chức Trưởng ban Kế hoạch–Đầu tư.
Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC, ông Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao quyết định cho ông Hoàng Việt Hưng và bày tỏ sự tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý ông Hưng sẽ phát huy được năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới của mình.
Trong thời gian tới, Tổng công ty DMC sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại đơn vị thành viên là Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC