DMC đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2017

Bước vào quý IV/2017 với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017, tại buổi họp giao ban Quý IV vừa qua, Lãnh đạo Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã đưa ra hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của Tổng công ty trong 3 tháng còn lại của năm. 

Với cố gắng nỗ lực bám sát tình hình thị trường, quyết liệt trong công tác điều hành hoạt động SXKD, kết quả hoạt động của Tổng công ty DMC quý III/2017 ghi nhận mức tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay với chỉ tiêu doanh thu đạt đạt 909,7 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch quý và lợi nhuận hợp nhất đạt 6,5 tỷ đồng. Với những kết quả này, 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Tổng công ty đã đạt 2560 tỉ đồng bằng 96 % kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 16.3 tỉ đồng.
 

Lường trước  những khó khăn sẽ phải đối mặt trong quý IV/2017, khi một số nhà thầu sẽ kết thúc chiến dịch khoan, khối lượng công việc thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan giảm…Để đảm bảo hoạt động SXKD của Tổng công ty trong thời gian tới đạt kết quả cao và tiếp tục duy trì được lợi nhuận, Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC đưa ra một loạt các giải pháp cấp thiết trong đó yêu cầu các đơn vị và chi nhánh phải tập trung các nguồn lực và xây dựng các giải pháp đồng bộ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 tháng còn lại của năm kế hoạch 2017, đặt mục tiêu hoạt động hợp nhất Tổng công ty có lợi nhuận trong quý IV/2017. Lãnh đạo các đơn vị, Chi nhánh chỉ đạo các phương án phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ để gia tăng hiệu quả hoạt động. Trong đó cần có kế hoạch cụ thể triển khai, mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, thời gian đạt được mục tiêu và giải pháp cụ thể triển khai.    
Đặc biệt, Để giúp các đơn vị tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động SXKD, TCT sẽ thành lập các Tổ xử lý và hỗ trợ hoạt động SXKD tại các đơn vị do các Phó Tổng giám đốc phụ trách các đơn vị làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị để tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD năm 2017 và chuẩn bị cho thực hiện KH 2018 (trong đó, cần cụ thể phương án triển khai, kế hoạch thoát lỗ của các đơn vị, kiến nghị các giải pháp tái cấu trúc tổng thể của từng đơn vị). Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát, đưa ra các phương án xử lý hợp lý nhất để tiếp tục giảm mức tồn kho, đảo hàng tránh hỏng hàng hoá lưu kho lâu ngày trong toàn Tổng công ty.
Với một loạt các giải pháp được đưa ra, Tổng Công ty DMC sẽ đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Quý và cả năm đã đề ra.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC