Tin tức

Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) tuyển dụng

Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) tuyển dụng

(28/12/2017)
01 Phó phòng phụ trách lĩnh vực Cơ khí 02 Kỹ sư Cơ khí 
DMC: Tổ chức thành công Đại Hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở Tổng công ty khóa X nhiệm kỳ 2017-2022

DMC: Tổ chức thành công Đại Hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở Tổng công ty khóa X nhiệm kỳ 2017-2022

(27/12/2017)
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.  
DMC tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, Hội nghị người lao động 2018.

DMC tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, Hội nghị người lao động 2018.

(26/12/2017)
Chiều 25/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 và hội nghị ...
Copyright 2017 © PVDMC