Tin tức

DMC-ITS: Vinh dự đón nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018

DMC-ITS: Vinh dự đón nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018

(02/01/2019)
Năm 2018, Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) trực thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Sao vàng đất Việt. Sự kiện mốc son đánh dấu ...
Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

(25/12/2018)
Sáng 24/12/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và Hội nghị đại ...
Copyright 2017 © PVDMC