Tin tức

DMC- ITS: Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp,  Phó phòng Tổng hợp, Phó phòng Dịch vụ làm sạch, Phó phòng xử lý môi trường

DMC- ITS: Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp, Phó phòng Tổng hợp, Phó phòng Dịch vụ làm sạch, Phó phòng xử lý môi trường

(30/10/2017)
Với mục tiêu củng cố hệ thống lãnh đạo cấp trung nhằm nâng cao khả năng quản lý của các Phòng chuyên môn, cũng như thể hiện sự tin tưởng và ghi nhận đóng góp của CBCNV trong đơn vị, vừa ...
DMC-WS thành công đến từ tập thể

DMC-WS thành công đến từ tập thể

(25/10/2017)
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 của Chi nhánh Tổng công ty DMC-Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan (DMC-WS) vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu đạt 253,4 tỉ đồng đạt 103% kế ...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Khó nhưng không lùi bước!

(18/10/2017)
Con đường phát triển phía trước dù biết sẽ vô cùng khó khăn, thách thức, nhưng tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí quyết không lùi bước, đoàn kết, thống nhất ý chí thực hiện bằng được các nhiệm ...
Copyright 2017 © PVDMC