Tin tức

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đón cơ hội mới để có bước đột phá mớ

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đón cơ hội mới để có bước đột phá mớ

(09/02/2017)
Chúng ta vừa đi qua năm 2016 với nhiều cung bậc của cảm xúc. Với tất cả những gì mà Tập đoàn đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng: Trong bất ...
DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

(09/03/2017)
Ngày 08/3/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phấm Dầu khí đã tổ chức kỷ niệm 27 năm thành lập và chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Tại đây, toàn thể CBCNV Tổng công ty đã cùng ...
DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

(22/02/2017)
Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xây dựng được chuỗi cung ứng hóa chất cho các hoạt động của ngành dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu ...
 Trang:   |<<< 33  34  35  36  37 
Copyright 2017 © PVDMC