Tin tức

Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

(03/07/2017)
Sáng ngày 30/6/2017 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã họp và thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và ...
Đoàn thanh niên Tổng công ty DMC tổ chức thành công giải thi đấu cờ tướng khu vực phía Bắc

Đoàn thanh niên Tổng công ty DMC tổ chức thành công giải thi đấu cờ tướng khu vực phía Bắc

(03/07/2017)
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) năm 2017 và Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022, ...
Tổng công ty DMC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tổng công ty DMC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(30/06/2017)
Ngày 29/6/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
Copyright 2017 © PVDMC