Tin tức

DMC tổ chức đối thoại định kỳ Quý III/2019

DMC tổ chức đối thoại định kỳ Quý III/2019

(12/11/2019)
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vừa qua, Công đoàn Cơ sở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC) đã chủ trì phối hợp cùng chính quyền tổ chức Đối ...
DMC biểu dương các Tập thể, cá nhân tiêu biểu Quý III/2019

DMC biểu dương các Tập thể, cá nhân tiêu biểu Quý III/2019

(08/11/2019)
Để kịp thời động viên tinh thần, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ...
DMC tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035  và Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025

DMC tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 và Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025

(04/11/2019)
Ngày 02/11/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC) đã tổ chức thành công “Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 và Tái cơ cấu DMC ...
Copyright 2017 © PVDMC