Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo Giao dịch cổ phiếu.
 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC