Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là ngày 22/10/2018. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo chốt danh sách hưởng cổ tức 2017 bằng tiền mặt.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC