Tin tức cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

Thông báo chốt danh sách cổ tức năm 2017

(20/09/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để được nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là ngày 22/10/2018. 
DMC bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

DMC bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

(01/08/2018)
Ngày 01/08/2018 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Phương làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. 
DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

(23/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh giữ chức vụ Kế toán Trưởng.
Copyright 2017 © PVDMC