Tin tức cổ đông

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách  kế toán cho ông Trần Văn Trinh

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho ông Trần Văn Trinh

(03/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí ra quyết định số 6128/QĐ-DMC ngày 02/05/2018 về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho ông Trần Văn Trinh trong thời gian Tổng công ty DMC thực hiện ...
Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức kế toán trưởng Tổng công ty DMC

Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức kế toán trưởng Tổng công ty DMC

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi không giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty DMC kể từ ngày 27/04/2018.
Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Nghị quyết thông qua kết quả bầu ông Trương Đại Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 
Copyright 2017 © PVDMC