Tin tức cổ đông

Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

(29/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP vừa ra nghị quyết chính thức chấp thuận điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC-MB.
Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19

(22/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Bản đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 19. 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

(14/05/2018)
Ngày 11/05/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định số 711/ QĐ-DMC về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu ...
Copyright 2017 © PVDMC