Tin tức cổ đông

 DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin liên quan đến ông Tôn Anh Thi - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. 
Báo cáo quản trị Năm 2018

Báo cáo quản trị Năm 2018

(28/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty DMC năm 2018.  
Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC

Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC

(10/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí  (DMC) công bố công văn chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC.
Copyright 2017 © PVDMC