Tin tức cổ đông

DMC-Miền Trung không còn là đơn vị thành viên của DMC

DMC-Miền Trung không còn là đơn vị thành viên của DMC

(23/07/2018)
Đến tháng 6 năm 2018, DMC đã thoái toàn bộ 754.200 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Trung. 
DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Deloitte Việt Nam

(03/07/2018)
Ngày 3/07/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloilte Việt Nam.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

(08/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2012.
Copyright 2017 © PVDMC