Tin tức cổ đông

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

(04/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Cổ phiếu PVC được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát

Cổ phiếu PVC được đưa ra khỏi diện bị kiểm soát

(27/03/2019)
Ngày 26/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có công văn số 284/TB- SGDHN về việc đưa cổ phiếu PVC ra khỏi diện bị kiểm soát kể từ ngày 29/03/2019.  
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

(21/03/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc. 
Copyright 2017 © PVDMC