Tin tức cổ đông

Giải trình lợi ích cổ đông công ty Mẹ trên BCTC HN năm 2017

Giải trình lợi ích cổ đông công ty Mẹ trên BCTC HN năm 2017

(12/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí giải trình lợi ích cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. 
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

(10/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

(02/03/2018)
Ngày 02/03/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 28/03/2018. 
Copyright 2017 © PVDMC