Tin tức cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019

(19/02/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm phẩm Dầu khí xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 14/03/2019.
Nghị quyết giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty DMC

Nghị quyết giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty DMC

(14/02/2019)
Ngày 14/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra Nghị quyết số 224/NQ-DMC về việc giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty. 
Công bố thông tin về công tác nhân sự

Công bố thông tin về công tác nhân sự

(30/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố thông tin về công tác nhân sự cụ thể như sau: 
Copyright 2017 © PVDMC