Tin tức cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC

(18/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(08/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố các tài liệu liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự

(04/04/2019)
Ngày 4/4/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Hải Phong – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC theo nguyện vọng ...
Copyright 2017 © PVDMC