Tin tức cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC

(24/05/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT từ ngày 24/4/2019- 23/05/2019.
Biên bản và nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019

(24/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 
Thông báo thay đổi người công bố thông tin

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

(19/04/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin thay đổi người công bố thống tin kể từ ngày 26/04/2019.
Copyright 2017 © PVDMC