Tin tức cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

(02/03/2018)
Ngày 02/03/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 28/03/2018. 
Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh -  Thành viên HĐQT Tổng công ty DMC

Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh - Thành viên HĐQT Tổng công ty DMC

(22/02/2018)
Ngày 22/02/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC để ...
Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

Nghị quyết thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty tại DMC-MB và DMC-MT

(09/02/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí vừa ban hành nghị quyết số 225/NQ-DMC về việc chấp thuận phương án thoái vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại các đơn ...
Copyright 2017 © PVDMC