DMC bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc

Ngày 01/08/2018 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Phương làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. 

Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC