DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh giữ chức vụ Kế toán Trưởng.

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí, ngày 23/7/2018 ông Trần Văn Trinh chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán Trưởng Tổng công ty DMC. 
Chi tiết vui lòng xem tại đường link: Bổ nhiệm Kế toán Trưởng.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC