Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tháng 12/2012. 

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tháng 12/2012. Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link dưới đây: Công văn số 2247/BC-DMC
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC