Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2012.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC