Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. 
 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 
Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC