Tin tức cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

(10/09/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

(29/07/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019. 
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 6 năm 2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 6 năm 2019

(18/07/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 6 năm 2019. 
Copyright 2017 © PVDMC