Tin tức cổ đông

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

(15/07/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. 
DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 với Deloitte Việt Nam

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 với Deloitte Việt Nam

(27/06/2019)
Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí DMC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty Deloitte Việt Nam. 
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC

(10/06/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC. 
Copyright 2017 © PVDMC