Tin tức cổ đông

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Delilte Việt Nam

DMC ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Delilte Việt Nam

(03/07/2018)
Ngày 3/07/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Deloilte Việt Nam.
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012

(08/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2012.
Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

Tổng công ty DMC chấp thuận điểu chỉnh phương án thoái vốn của DMC tại DMC-MB

(29/05/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP vừa ra nghị quyết chính thức chấp thuận điều chỉnh phương án thoái vốn của Tổng công ty DMC tại Công ty Hóa phẩm Dầu khí DMC-MB.
Copyright 2017 © PVDMC