Scale Inhibitor

Chi tiết sản phẩm

TT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật và ứng dụng
 1 Scale inhibitor
A. Mô tả: Không màu đến vàng
B. Trọng lượng riêng ở 25 ° C: 1,12 - 1,18
C. pH: 6,5 - 7,5
Chất ức chế dùng để ngăn ngừa sự lắng đọng cặn trong hệ thống khai thác, thu gom, xử lý, vận chuyển dầu.
 Để đảm bảo quá trình ngăn ngừa cặn có hiệu quả, cần phải bơm chất ức chế với dòng chất lưu của giếng
 từ đầu để ngăn ngừa các tinh thể cặn phát triển gây xuất hiện lắng đọng. 
Các loại cặn thường gặp ở các mỏ dầu như canxi cacbonat, canxi sunfat, barisulfat và stronti sunfat.
Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Hình ảnh hoạt động Quan hệ cổ đông Liên hệ
Copyright 2017 © PVDMC