PPD

Chi tiết sản phẩm

TT Tên sản phẩm Nhà sản xuất / xuất xứ Thông số kỹ thuật và ứng dụng Khách hàng và khối lượng tiêu thụ
 1 PPD DMC/ Vietnam
Clariant/  Indonesia
Nalco-Champion/ Singapore
Mô tả: Màu vàng lỏng 
Trọng lượng riêng @ 25 ° C: 0,86 - 0,92 
Độ nhớt @ 25 ° C: 50-250 cps
PPD là phụ gia dùng trong xử lý và vận chuyển
dầu thô có chức năng làm giảm nhiệt độ đông đặc
 và cải thiện tính lưu biến của dầu.
Thử nghiệm thành công tại Vietsovpetro, PVEP POC, JVPC

 

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Hình ảnh hoạt động Quan hệ cổ đông Liên hệ
Copyright 2017 © PVDMC