Coagulant & Flocculant

Chi tiết sản phẩm

TT Tên sản phẩm Nhà sản xuất / xuất xứ Thông số kỹ thuật và ứng dụng Khách hàng và khối lượng tiêu thụ
1 Coagulant & Flocculant
 
 Clariant/  Indonesia
Nalco-Champion/ Singapore
A.Mô tả: Là loại chất lỏng không màu đến màu vàng 
B. Trọng lượng riêng ở 25 ° C: 1,18 - 1,24
C. pH: 3,0 - 5,0
D. Độ nhớt ở 25 ° C: < 30 cps
Coagulants và Flocculants được sử dụng trong quá trình xử lý nước để loại bỏ chất rắn lơ lửng, làm sạch nước.
HoangLong JOC
 
Khối lượng sử dụng khoảng 100 lít/năm

 

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Hình ảnh hoạt động Quan hệ cổ đông Liên hệ
Copyright 2017 © PVDMC