Graphite

Chi tiết sản phẩm

 1. Mô tả:

GRAPHITE là chất bột tinh thể màu đen có ánh bạc, không tan trong nước. Nhận được bằng cách tuyển nối quặng graphít tự nhiên và xỉ lò cao.

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

STT

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

Phương pháp thử

1

Nhận dạng

Bột mầu đen có ánh bạc

Theo RD CP 61-11

2

Hàm lượng các bon

 80 (% TL) nhỏ nhất

3

Tỷ trọng 

2,09-2,23 (g/cm3)

4

Hàm lượng ẩm 

1 (% TL) lớn nhất

5

Phần còn lại trên sàng 300 µm

10 (% TL) lớn nhất

 

GRAPHITE  được dùng để gia công Dung dịch khoan nhằm giảm ma sát giữa cần khoan, ống chống với thành giếng khoan.3. Phạm vi sử dụng:

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:

GRAPHITE  không gây độc cho người và môi trường. Khi tiếp xúc nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt để chống bụi.

5.  Đóng gói:  25 kg; 

 

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Quan hệ cổ đông Liên hệ Tra cứu hóa đơn
Copyright 2017 © PVDMC