BENTONITE – HIGEL DMC

Chi tiết sản phẩm

Bentonite – Higel DMC® được sử dụng phổ biến như tác nhân làm tăng độ nhớt và giảm độ thải nước của dung dịch khoan. Hiệu quả tốt nhất trong môi trường nước ngọt. Bentonite-Higel DMC® được sử dụng rộng rãi trong khoan cọc nhồi, khoan nước ngầm, khoan địa chất công trình, thân thiện với môi trường và không độc đối với người. Nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Bentonite – Higel DMC bao gồm nhiều loại như:

Bentonite Higel-100 DMC,

Bentonite Higel-300 DMC,

Bentonite Higel-500 DMC.

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Quan hệ cổ đông Liên hệ Tra cứu hóa đơn
Copyright 2017 © PVDMC