Bentonite Ấn Độ

Chi tiết sản phẩm

 BENTONITE ẤN ĐỘ

1. Mô tả:
Bentonite Ấn ở dạng bột, có màu vàng nhạt. Chất lượng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn API  trong lĩnh vực khoan thăm dò và khai thác dầu khí.

 

2. Tiêu chuẩn chất lượng:
     -  Độc tố:                            Không độc
     -  Tỷ khối:                           800 - 960 kg/m3

     -  pH trong nước:               < 9

     -  Tính hòa tan:                   Không tan trong nước nhưng phân tán để tạo thành vữa

STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

YÊU CẦU

KẾT QỦA

1

Hiệu suất dung dịch

m3/tấn

15 min

16,30

2

Chỉ số đọc trên máy FAN (600v/phút)

của dung dịch nền

-

30 min

32

3

Tỷ số Yp/PV

-

1 - 3

2.6

4

Độ thải nước

cm3/30 phút

15 max

9.5

5

Hàm lượng hạt lớn hơn 75MKM

%

 4 max

2.0

6

Hàm lượng ẩm

%

10 max

8.5

3. Phạm vi sử dụng:

Bentonite Ấn được dùng phổ biến như một tác nhân làm tăng độ nhớt và giảm độ thải nước của dung dịch khoan. Hiệu quả sử dụng tốt nhất ở nước ngọt và nếu được hydrat hóa trước thì có thể sử dụng ở môi trường nước biển và nước muối ở nồng độ cao.

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:
Bentonite  Ấn không độc và vô hại trong môi trường biển. Khi vận chuyển nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.

5. Đóng gói:
Đóng gói: 50kg, 1 tấn

 

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Quan hệ cổ đông Liên hệ Tra cứu hóa đơn
Copyright 2017 © PVDMC