Lưu huỳnh

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng: Lưu huỳnh là chất dùng trong sản xuất phân bón và một vài lĩnh vực công nghiệp khác.
 Đặc điểm: 
Tính chất Đơn vị Giới hạn Phương pháp kiểm tra
Màu sắc   Vàng tươi Bằng mắt thường
Hình dạng   Dạng hạt Bằng mắt thường
Tính axit H2SO4 ppm Max 50 BS 4113- 1967 hoặc ASR 9-94
Tro ppm Max 500 BS 4113 - 1967
Mật độ khối kg/m3 Min 1040 S7 - 77
Hàm lượng Carbon ppm Max 500 BS 4113-1967
Procor - 1990
Clo ppm Max 25 BS 4113-1967 hoặc ASR 7-94
Độ tinh khiết (điều kiện khô) mass% Min 99.80  
Hàm lượng nước mass% Max 0.50 S10-77 hoặc ASR 2-94
Arsenic ppm Báo cáo BS 4113- 1967 hoặc ASR 5-94
Selenium ppm Báo cáo BS 4113-1967 hoặc ASR 5-94
Tellurium ppm Báo cáo Phương pháp phân tích hoặc ASR 5-94

 

Sản phẩm cùng loại

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động Dịch vụ Tin tức Hình ảnh hoạt động Quan hệ cổ đông Liên hệ
Copyright 2017 © PVDMC