Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 

Chi tiết vui lòng xem tại đường link: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.

Các tin khác
Copyright 2017 © PVDMC