Quy định

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC. 
Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(11/06/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí trân trọng công bố quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

(13/05/2015)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông Nghị quyết Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm ...
 Trang:    1  2 
Copyright 2017 © PVDMC