Quan hệ cổ đông

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

(12/12/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tháng 12/2012. 
Quyết định thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để nghỉ việc đối với bà Vũ Hoàng Hoa

Quyết định thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc để nghỉ việc đối với bà Vũ Hoàng Hoa

(07/12/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố quyết định thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC để nghỉ việc đối với bà Vũ Hoàng Hoa.
Copyright 2017 © PVDMC