Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ( DMC) công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2016.
Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan  và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tình hình quản trị sáu tháng cuối năm 2016.
DMC công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

DMC công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(08/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí trân trọng thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 21/03/2017.
 Trang:   << 9  10 
Copyright 2017 © PVDMC