Quan hệ cổ đông

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

(10/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

(26/03/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2017.
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông năm 2018

(02/03/2018)
Ngày 02/03/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 28/03/2018. 
Copyright 2017 © PVDMC