Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

(28/07/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố báo cáo tài chính quý II năm 2017.  - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II ...
Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

Ông Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC

(30/06/2017)
Sáng ngày 30/6/2017 Hội đồng quản trị ( HĐQT) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã họp và thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan ...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(30/06/2017)
Ngày 29/06/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tổng công ty DMC xin công bố Nghị quyết Đại hội ...
Copyright 2017 © PVDMC