Quan hệ cổ đông

DMC công bố quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

DMC công bố quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

(20/12/2018)
Ngày 20/12/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra quyết định số 2028/QĐ-DMC về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 
Công bố quyết định Tiếp nhận và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố quyết định Tiếp nhận và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty

(18/12/2018)
Sáng ngày 18/12/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã tổ chức Lễ trao Quyết định Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty cho Đồng chí  Hoàng Trọng Dũng. 
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 12 năm 2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến tháng 12 năm 2018

(07/12/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tháng 12 năm 2012 tính đến tháng 12 năm 2018. 
Copyright 2017 © PVDMC