Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty trong quý IV/2018. 
Báo cáo quản trị Năm 2018

Báo cáo quản trị Năm 2018

(28/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty DMC năm 2018.  
Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC

Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC

(10/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí  (DMC) công bố công văn chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty DMC.
Copyright 2017 © PVDMC