Quan hệ cổ đông

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Nghị quyết thông qua kết quả bầu ông Trương Đại Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

(24/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2018.   
Copyright 2017 © PVDMC