Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

(30/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018.
Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

(27/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Báo cáo tài chính quý II /2018.
DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

DMC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh làm Kế toán Trưởng

(23/07/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC) bổ nhiệm ông Trần Văn Trinh giữ chức vụ Kế toán Trưởng.
Copyright 2017 © PVDMC