Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

(15/05/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí Công bố báo cáo thường niên năm 2013 
Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017

(27/04/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố công văn chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội.
Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

(28/04/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2017.
Copyright 2017 © PVDMC