Quan hệ cổ đông

Nghị quyết giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty DMC

Nghị quyết giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty DMC

(14/02/2019)
Ngày 14/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã ra Nghị quyết số 224/NQ-DMC về việc giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cho Tổng công ty. 
Công bố thông tin về công tác nhân sự

Công bố thông tin về công tác nhân sự

(30/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố thông tin về công tác nhân sự cụ thể như sau: 
 DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin liên quan đến ông Tôn Anh Thi - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. 
Copyright 2017 © PVDMC