Quan hệ cổ đông

Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức kế toán trưởng Tổng công ty DMC

Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức kế toán trưởng Tổng công ty DMC

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố Quyết định ông Bùi Tuấn Ngọc thôi không giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty DMC kể từ ngày 27/04/2018.
Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Nghị quyết thông qua kết quả bầu ông Trương Đại Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

(27/04/2018)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Copyright 2017 © PVDMC