Quan hệ cổ đông

 DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin liên quan đến ông Tôn Anh Thi - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. 
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

(29/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty trong quý IV/2018. 
Báo cáo quản trị Năm 2018

Báo cáo quản trị Năm 2018

(28/01/2019)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty DMC năm 2018.  
Copyright 2017 © PVDMC